Odbiór techniczny domu

Pierwsza wizyta w nowym lokalu bardzo często wiąże się z wielkimi emocjami, które mogą znacząco wpłynąć na ocenę stanu nieruchomości. W takim wypadku obiektywna opinia fachowca stanowi bardzo duże ułatwienie. Odbiór techniczny domu przeprowadzany jest, gdy wszystkie prace zostaną zakończone. Stanowi szansę na sprawdzenie, czy stan lokalu jest zgodny z tym, co zostało zapisane w umowie zawartej z deweloperem.

Chcąc upewnić się, że wszystkie wady zostaną wykryte, warto skorzystać z usług specjalisty. Nasi fachowcy posiadają niezbędne kwalifikacje oraz wiedzę, dzięki której są w stanie wykryć ewentualne usterki. Oceniamy, czy budynek został zbudowany zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami oraz wiedzą budowlaną. Jesteśmy w stanie ustalić, czy deweloper poprawnie wywiązał się z zobowiązań, czy niezbędne będzie naniesienie poprawek.

Szczegółowo sprawdzamy stan techniczny domu, dlatego skorzystanie z naszych usług pozwala uniknąć wielu problemów i wydatków, które pojawiłyby się wraz ujawnieniem się ewentualnych wad i koniecznością ich likwidacji.