Odbiór techniczny mieszkania

Procedura odbioru mieszkania bardzo często wiąże się z wieloma emocjami, które mogą zaburzyć ocenę stanu lokalu. Z tego powodu doskonałym rozwiązaniem jest skorzystanie z fachowej opinii specjalisty. Nasi pracownicy udają się z klientem na wizytę w lokalu, w jej trakcie sprawdzają, czy lokal odpowiada wszystkim ustaleniom zawartym w dokumentacji, czy został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i nie posiada ukrytych wad.

Dzięki temu możliwe jest obiektywne sprawdzenie, czy deweloper wywiązał się ze wszystkich zobowiązań. Warto skorzystać z usług doświadczonego specjalisty, ponieważ posiada on wiedzę niezbędną do obiektywnej oceny stanu lokalu i umie rozpoznać ewentualne nieprawidłowości.

Skorzystanie z naszych usług, świadczonych na terenie Warszawy, pozwala uniknąć wielu rozczarowań oraz wydatków związanych z naprawą usterek. Jeśli wady zostaną zauważone podczas technicznego odbioru mieszkania, możliwe będzie dochodzenie przez nabywcę ich usunięcia. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego stresu oraz wydatków.