Techniczny odbiór lokalu, budynku

Finalizacji przedsięwzięcia deweloperskiego towarzyszy techniczny odbiór lokalu. Podczas procedury ukończony budynek jest pokazywany nabywcy przez dewelopera. Ma on wtedy możliwość zweryfikowania, czy inwestycja została przeprowadzona w sposób zgodny z ustaleniami. W celu upewnienia się, że wszystkie ewentualne usterki zostaną wykryte, warto skorzystać z pomocy doświadczonego fachowca, który obiektywnie oceni stan nieruchomości. Nasi pracownicy to doświadczeni fachowcy, którzy wiedzą, gdzie szukać ewentualnych, ukrytych wad.

Jeśli wizyta przebiegnie bezproblemowo i w budynku nie będzie nieprawidłowości, można podpisać protokół potwierdzający brak zastrzeżeń. W innym przypadku, w dokumencie powinny znajdować się wszystkie wady lokalu, co będzie podstawą do dochodzenia roszczeń względem dewelopera. Świadczymy usługi związane z technicznym odbiorem budynków każdego rodzaju, zarówno jeśli chodzi o sklepy, nieruchomości mające stać się siedzibą firmy lub zakładem pracy. Szczegóły odnośnie współpracy podczas odbioru różnego rodzaju nieruchomości są ustalane indywidualnie.